PLASTCAM

Zintegrowany CAD CAM, 2 - 5 osi symultanicznie, moduł toczenia, postprocesory, edytor, symulacja obróbki - Kolekcja z zakresu Projektowania i Wytwarzania Produktów.

Autodesk Inventor HSM

CAD CAM